Inngangsparti med betjent resepsjonstjeneste

Bedriftsrestaurant

Byggets fasade gir mye lysinnslipp til kontorlokalene.
(Foto: Ledsten Arkitektur)

Interessert?

Kontakt megler