Ledige arealer – 1350 m² BTA

 

7. Etasje

725 m2  BTA

42 åpne plasser
10 møteromsplasser
18 plasser i samtalerom
10 p i sosial sone med minikjøkken
  1 kopisone
48 p i garderobeheng

6. Etasje

623 m2  BTA

22 åpne plasser
18 møteromsplasser
  9 plasser i stillerom/samtalerom
18 p i sosiale soner
  1 minikjøkken
  1 kopisone med lagring
24 p i garderobeheng

 

 

Interessert?

Personvernerklæring – Dette digitale prospektet er utviklet i samarbeid med Agra og Malling & Co Markets.